senzill belda

Graphics, Layout and Art Direction: Carla Garcia.

Modernisme Aborigen.

Packaging and Graphic Design. Selectors Badabadoc, 2009 – 2016.

DISSENY DE PÀCKAGING // FOTOGRAFIA // IL·LUSTRACIÓ // MAQUETACIÓ i ARTS FINALS.

Hàbil joc de paraules que dóna nom al conjunt dels 5+1 estoigs recopil·latoris dels èxits del ieié en català dels seixanta. Autoeditats, autoenregistrats, autodistribuits i de producció limitada, servien d’obsequi per a aquells que passaven mudats ballant al ritme del moment.

Al voltant de les Festes Modernistes, el Modernisme Aborigen va anar extenent-se al llarg del país, de Vespa en Vespa i de vermut en vermut. Durant més de cinc anys, vaig tenir l’enorme plaer de vestir els discos amb retalls de les Marie-Claire franceses d’entre 1961 i 1965 trobades en un Second Hand del carrer Gràcia.

Modernisme Aborigen.

Packaging and Graphic Design. Selectors Badabadoc, 2009 – 2016.

DISSENY DE PÀCKAGING // FOTOGRAFIA // IL·LUSTRACIÓ // MAQUETACIÓ i ARTS FINALS.

Hàbil joc de paraules que dóna nom al conjunt dels 5+1 estoigs recopil·latoris dels èxits del ieié en català dels seixanta. Autoeditats, autoenregistrats, autodistribuits i de producció limitada, servien d’obsequi per a aquells que passaven mudats ballant al ritme del moment.

Al voltant de les Festes Modernistes, el Modernisme Aborigen va anar extenent-se al llarg del país, de Vespa en Vespa i de vermut en vermut. Durant més de cinc anys, vaig tenir l’enorme plaer de vestir els discos amb retalls de les Marie-Claire franceses d’entre 1961 i 1965 trobades en un Second Hand del carrer Gràcia.

Graphics and Layout: Carla Garcia.