senzill belda

Apparel Mockup: Adidas. | Background illustration: Elisabeth Twining.

Apparel Mockup: Adidas. | Background illustration: Elisabeth Twining.

Brand Concept and Visual Identity: Carla Garcia.

Food & Mambo.

Visual Identity and Apparel. Marta Alsina, 2018.

IDENTITAT CORPORATIVA // APLICACIONS GRÀFIQUES // APPAREL i RETOLACIÓ.

Food & Mambo és un concepte diferent de càtering. És de fet, una manera de comunicar a través del menjar. Food & Mambo consisteix en dissenyar un event gastronòmic adaptat per a cada client, on la posada en escena, el ritme i l’emoció de l’àpat configura una experiencia completa pel comensal.

Com el naming -donat pel client- indica, Food & Mambo és color, ritme i sabrosura, on l’experiència global del comensal predomina per sobre de la resta. La identitat de marca, doncs, havia d’intentar transmetre tot aquest ritme a través del color. L’imagotip del projecte sintetitza la forma de la maraca (mambo) i la vista del plat (food) des d’una perspectiva zenital.

Food & Mambo.

Visual Identity and Apparel. Marta Alsina, 2018.

IDENTITAT CORPORATIVA // APLICACIONS GRÀFIQUES // APPAREL i RETOLACIÓ.

Food & Mambo és un concepte diferent de càtering. És de fet, una manera de comunicar a través del menjar. Food & Mambo consisteix en dissenyar un event gastronòmic adaptat per a cada client, on la posada en escena, el ritme i l’emoció de l’àpat configura una experiencia completa pel comensal.

Com el naming -donat pel client- indica, Food & Mambo és color, ritme i sabrosura, on l’experiència global del comensal predomina per sobre de la resta. La identitat de marca, doncs, havia d’intentar transmetre tot aquest ritme a través del color. L’imagotip del projecte sintetitza la forma de la maraca (mambo) i la vista del plat (food) des d’una perspectiva zenital.

Brand Concept and Identity: Carla Garcia.

senzill belda
senzill belda

Apparel Mockup: Adidas. | Background illustration: Elisabeth Twining.